1588
 
Akcija | galioja nuo 2017-06-12

Dovanų čekis | Išsamios taisyklės

 

 

 

 

 

Prekybos centrų „Akropolis” dovanų čekių platinimo sąlygos ir taisyklės

 

 

 

 

 

  1. Šios taisyklės galioja nuo 2018-03-01.
  2. Šis dokumentas nustato prekybos centrų „Akropolis“ (veikiančių adresais: Vilniuje, Ozo g. 25; Kaune, Karaliaus Mindaugo pr. 49; Klaipėdoje, Taikos pr. 61; ir Šiauliuose, Aido g. 8) platinamų dovanų čekių (toliau vadinama Čekis) sąlygas ir taisykles.
  3. OZO TURTAS, UAB, KAUNO AUDINIŲ PROJEKTAS, UAB, TAIKOS TURTAS, UAB ir AIDO TURTAS, UAB (toliau kartu vadinama Platintojai, o atskirai - Platintojas) vykdo, o AKROPOLIS GROUP, UAB (toliau – Administratorius) koordinuoja Čekių platinimo programą, kurios metu fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau vadinama Pirkėjas) gali atlikti išankstinį apmokėjimą ir gauti tą apmokėjimą patvirtinantį Čekį, kuriuo vėliau gali atsiskaityti už pirkinius prekybos centruose „Akropolis“ veikiančiose prekybos vietose, pažymėtose specialiu ženklu ar informacija (toliau vadinama Partneriai), gauti kitas su tuo Čekiu susijusias paslaugas ar atlikti susijusias funkcijas (toliau vadinama Čekių platinimo programa).
  4. UAB „Gera dovana” (toliau vadinama Gera dovana) pagal su Platintojais sudarytą sutartį administruoja Platintojų vykdomą Čekių platinimo programą: organizuoja Čekių platinimą, organizuoja su Čekių platinimu susijusių paslaugų teikimą asmenims, turintiems Čekį (toliau vadinama Čekių turėtojai), tarpininkauja vykdant atsiskaitymus, susijusius su Čekių platinimo programa. Gera dovana veikia Platintojų vardu.
  5. Pirkėjas, įsigydamas Čekį, sutinka su šiomis Čekio naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis. Pirkėjas, įsigijęs Čekį ir vėliau perleisdamas tą Čekį kitam asmeniui, įsipareigoja informuoti tą kitą asmenį (būsimąjį Čekio turėtoją) apie šias Čekių platinimo sąlygas ir taisykles.
  6. Pirkėjams Čekius parduoda ir Čekių turėtojams su Čekių platinimu susijusias paslaugas teikia įmonė, turinti šiai veiklai skirtą klientų aptarnavimo vietą (toliau vadinama Čekių platinimo vieta) ir veikia pagal sutartį, sudarytą su Platintoju ir Gera dovana (toliau vadinama Čekių pardavėjas). Čekio pardavėjas veikia Platintojų vardu.
  7. Čekis – tai specialus nustatytos formos blankas, kortelė ar kita patvari laikmena su Čekio informacija, kuri patvirtina Pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia Čekio turėtojui teisę įsigyti Partnerio parduodamas prekes ar paslaugas.
  8. Čekyje nurodoma ir/ar įrašoma informacija: Čekio pavadinimas, Čekio identifikacijos numeriai (pateikiami skaitmenimis, grafiniais kodais), kita informacija, reikalinga tinkamai informuoti Pirkėją, atlikti Čekio funkcijas.
  9. Čekyje gali būti nurodoma ir/ar įrašoma ši informacija: Čekio vertė (nominalas), Čekio galiojimo pradžios ir pabaigos datos. Jei ši informacija Čekyje nenurodoma, ją galima nemokamai sužinoti Čekių platinimo vietoje.
  10. Čekio galiojimo pradžios data sutampa su Čekio pardavimo data.
  11. Čekį galima įsigyti internetu www.geradovana.lt ir Čekių platinimo vietose. Informacija apie Čekių platinimo vietas pateikiama Platintojų interneto svetainėje www.akropolis.lt.
  12. Pirkėjai gali įsigyti šių tipų Čekius: Popierinis Čekis (ant specialaus blanko atspausdintas Čekis), Elektroninis Čekis (parduodamas internetu, atspausdinamas įprastu spausdintuvu).
  13. Naujai įsigytas Čekis galioja 6 (šešis) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos.
  14. Čekiai parduodami/išduodami šiais nominalais:
   1. Standartiniais fiksuotos vertės 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 150 € nominalais.
   2. Pasirenkamos vertės nominalu, kurio sumą pirkėjas gali pasirinkti 1€ tikslumu, nuo mažiausios 5 EUR iki didžiausios 150€ sumos nominalo.
   3. Išskirtiniais atvejais (vykstant akcijoms ar pan.) gali būti išduoti kitų nestandartinių nominalų Čekiai.
  15. Už įsigyjamą Čekį ir už su Čekiu platinimu susijusias papildomas paslaugas atsiskaityti galima grynaisiais pinigais, atliekant išankstinį apmokėjimą pavedimu (jei Čekio platinimo vietoje yra galimybė priimti apmokėjimą pavedimu), mokėjimo kortele ar kitais Čekių platinimo vietoje naudojamais būdais. Čekių platinimo vietoje atsiskaitymo būdai už Čekių pardavimą ir už su Čekių platinimu susijusias papildomas paslaugas gali nesutapti su veikiančiais atsiskaitymo būdais už kitas prekes ar paslaugas.
  16. Pirkimo dokumentų išrašymo tvarka:
   1. Perkant Čekį (-ius), PVM sąskaita-faktūra neišrašoma. Pirkėjui pageidaujant, išrašomas Čekių priėmimo-perdavimo aktas, kuris pateikiamas Pirkėjui elektroniniu būdu siunčiant Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
   2. Pirkėjui pageidaujant gauti PVM sąskaitą–faktūrą už su Čekių platinimu susijusias prekes bei paslaugas, dokumentai pateikiami tik elektroniniu būdu siunčiant Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
   3. Jokia kita informacija Pirkėjo pateiktu elektroniniu paštu siunčiama nebus, nebent Pirkėjas yra Platintojo ar Administratoriaus naujienlaiškių prenumeratorių sąraše.
   4. Priėmimo perdavimo aktuose nurodomas įsigyjamų Čekių pavadinimas, kiekis bei suma, PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
  17. Čekis nėra grąžinamas ar keičiamas į pinigus.
  18. Čekiu negalima atsiskaityti už tabako, alkoholio gaminius bei lošimo paslaugas.
  19. Čekio turėtojas gali naudotis šiomis su Čekių platinimu susijusiomis paslaugomis:
   1. Dovanų čekio galiojimo termino pratęsimas. Paslauga teikiama šia tvarka:
    1. Pratęsti galiojimo terminą galima Čekiui, kuris yra dar nepanaudotas, tačiau jo galiojimas jau baigėsi ir nuo jo pardavimo praėjo ne daugiau nei 12 (dvylika) mėnesių.
    2. Pratęsti Čekį galima papildomam iki 6 (šešių) mėnesių terminui (skaičiuojant nuo pratęsimo dienos), bet ne ilgesniam terminui nei 12 (dvylika) mėnesių nuo Čekio pardavimo dienos.
    3. Čekio turėtojui už kiekvieno Čekio pratęsimą taikomas 1,45 EUR mokestis.
    4. Pratęsiant Čekio galiojimą, iš Čekio turėtojo Čekis yra paimamas (jo galiojimas yra galutinai sustabdomas), vietoj jo išduodamas naujas Čekis su pratęstu galiojimo laiku.
   2. Čekio skaidymas: Čekio turėtojas gali savo turimą didesnio nominalo Čekį išskaidyti į kelis mažesnio nominalo Čekius. Paslauga teikiama šia tvarka:
    1. Paslauga suteikiama tik galiojančiam, dar nepanaudotam Čekiui.
    2. Čekio turėtojui už kiekvieno Čekio skaidymą taikomas 1,45 EUR mokestis.
    3. Skaidomas Čekis yra paimamas iš Čekio turėtojo (jo galiojimas yra galutinai sustabdomas) ir vietoj jo išduodami keli nauji Čekiai, kurių bendra nominalų suma lygi paimto Čekio sumai.
    4. Naujai išduotų Čekių galiojimas išlieka toks pat, koks buvo senojo (išskaidyto) Čekio galiojimas (skaidant, Čekių galiojimas nesikeičia).
   3. Čekio pakeitimas: kai Čekis yra sugadintas, tačiau jį identifikuoti yra įmanoma ar tiesiog to pageidauja Čekio turėtojas. Paslauga teikiama šia tvarka:
    1. Paslauga suteikiama pateikus galiojantį, dar nepanaudotą Čekį.
    2. Čekio turėtojui už kiekvieno Čekio pakeitimą taikomas 1,45 EUR mokestis.
    3. Pakeičiant Čekį, šis yra paimamas iš Čekio turėtojo (jo galiojimas yra galutinai sustabdomas) ir vietoj jo išduodamas naujas Čekis.
    4. Naujai išduoto čekio galiojimas ir nominalo suma (vertė) išlieka nepakitusios.
    5. Pakeitus Čekį gali keistis identifikaciniai numeriai, Čekio tipas.
   4. Įsigyjant Čekį internetu (elektroninį Čekį), už kiekvieną Čekį taikomas Aptarnavimo mokestis 0,87 EUR Lt.
   5. Informacijos apie Čekį teikimas: Čekio turėtojas Čekių platinimo vietoje gali pateikti turimą Čekį ir gauti informaciją apie jo galiojimą ir pan. Paslauga teikiama šia tvarka:
    1. Paslauga teikiama tuomet, kai Čekį įmanoma identifikuoti (Čekis nesugadintas, įmanoma nuskaityti/perskaityti Čekio identifikacinius numerius).
    2. Už informacijos teikimą mokestis netaikomas.
    3. Suteikus informaciją, Čekis yra grąžinamas Čekio turėtojui, išskyrus tuos atvejus, jei yra įtarimų, kad Čekis panaudotas nusikalstamai veikai ar pažeidžiant šias taisykles.
  20. Jei prekės (-ių) / paslaugos (-ų), už kurią (-as) atsiskaitoma Čekiu, kaina yra didesnė nei Čekio nominali vertė, trūkstamą sumą pirkėjas gali primokėti papildomai.
  21. Jei prekės (-ių) / paslaugos (-ų), už kurią (-as) atsiskaitoma Čekiu, kaina yra mažesnė nei Čekio nominali vertė, skirtumas negrąžinamas.
  22. Atsiskaičius Čekiu, Čekis yra paimamas ir negrąžinamas.
  23. Vienu Čekiu atsiskaityti už pirkinius galima tik vieną kartą. Atsiskaičius, Čekis tampa negaliojančiu.
  24. Partneris turi teisę nepriimti Čekio atsiskaitymui, jei šis yra sugadintas, t. y. daugiau kaip pusė jo yra sutepta ar jo trūksta, ar jis yra kitaip pažeistas, ar neįmanoma perskaityti/nuskaityti Čekio identifikacinio numerio.
  25. Grąžinant prekes, už kurias (pilnai ar iš dalies) buvo atsiskaityta Čekiu, Partneris (parduotuvė, kuriai yra grąžinamos prekės) turi teisę tą pinigų sumą, kuri buvo apmokėta Čekiu,  klientui sugrąžinti taip pat Čekiu per 7 dienas.
  26. Jei Čekis yra sugadintas, tačiau galima jį identifikuoti (perskaityti/nuskaityti Čekio identifikacinius numerius), Čekio turėtojas gali Čekių platinimo vietoje pateikęs šį Čekį, pasinaudoti su Čekių platinimu susijusiomis papildomomis paslaugomis.
  27. Jei Čekis yra sugadintas ir neįmanoma jo identifikuoti, toks Čekis atgal nepriimamas, pinigai už jį negrąžinami, tokio Čekio turėtojui neteikiamos papildomos su Čekių platinimu susijusios paslaugos (Čekio galiojimo pratęsimas, skaidymas, pakeitimas ir kitos paslaugos).
  28. Nuo Čekio įsigijimo momento Čekio turėtojas yra pats asmeniškai atsakingas už Čekio saugumą. Čekio turėtojas užtikrina, kad Čekio identifikaciniai duomenys (Čekio numeriai, grafiniai kodai ir pan.) netaps žinomi tretiesiems asmenims (kurie, pasinaudoję svetimo Čekio identifikaciniais numeriais, galėtų suklastoti Čekį, juo pasinaudoti ir/ar kitaip pakenkti Čekio turėtojo interesams). Čekio turėtojas, sužinojęs, kad jo Čekio identifikaciniai duomenys gali būti žinomi tretiesiems asmenims, privalo nedelsiant pasinaudoti šiais Čekiais atsiskaitymui arba atlikti Čekio pakeitimą, arba kreiptis į teisėsaugos institucijas. Nuo Čekio pardavimo/pateikimo Čekio turėtojui (Pirkėjui), Platintojai ar Gera dovana už Čekio saugumą nebeatsako.
  29. Jei Čekio turėtojas pažeidė šias taisykles ir/ar dalyvavo Programoje pažeisdamas LR įstatymus ir/ar užsiėmė veikla, kuri gali būti laikoma sąmoningu kenkimu Platintojams, Administratoriui, Gerai dovanai, Partneriams, Čekių pardavėjams, kitiems Čekių turėtojams ar kitiems Programos dalyviams, Čekio turėtojo Čekis gali būti anuliuotas ir pinigai negrąžinami, šiam asmeniui gali būti atsisakyta parduoti naujus Čekius ar teikti su Čekių platinimu susijusias paslaugas, apie šį asmenį ir jo veiksmus gali būti pranešama teisėsaugos institucijoms.
  30. Šios Čekių platinimo sąlygos ir taisyklės gali būti keičiamos, apie pakeitimus paskelbus ne vėliau kaip prieš 15 dienų tuo pačiu būdu, kokiu buvo paskelbtos šios taisyklės.
  31. Informacija apie Čekius teikiama
  1. Čekio turėtojas ar kitas suinteresuotas asmuo dėl netinkamo Čekių platinimo programos vykdymo turi teisę pateikti raštišką pretenziją Gerai dovanai adresu: UAB „Gera dovana”, Pilaitės per. 16, LT-04352, Vilnius, Lietuva. Gera dovana per 30 dienų išnagrinėja pretenziją ir suinteresuotam asmeniui pateikia atsakymą Geros dovanos buveinėje, paštu, elektroniniu paštu ar kitu suderintu būdu.
Kur vyksta